Kistarcsai Tipegő Bölcsőde logó - vissza a főoldalra

Rólunk

Bölcsődénkben a gyermekeket tisztelet és megbecsülés veszi körbe. Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen. Fejlődő személyiségük, sajátos, életkori és egyénenként változó testi és lelki szükségletekkel.

Valljuk, hogy az Őket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó a személyiségük szabad fejlődésben, kibontakoztatásában. Mindezeket figyelembe véve végezzük bölcsődei gondozó – nevelő munkánkat.

A gyermekek számára megteremtett szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, minden gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megtapasztalhatja az önfeledt, szabad játéktevékenység örömét, élmény- és fantázia világa gazdagodhat, mely képessé teszi őt a későbbi kreatív gondolkodásra, személyiségének továbbfejlesztésére.

A bölcsődei nevelés, gondozás feladata, a családban nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosítás, az optimális fejlődésük elősegítése, testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés.

Intézményünk 2021-ben 48 férőhellyel 2 gondozási egységgel kezdte meg a működését. Az idei 2023-as év októberében az intézmény újabb gondozási egységgel, 28 férőhellyel bővült. A két új csoportszoba és hozzájuk tartozó helyiségek – hasonlóan az előzőekhez, tágasak, világosak, korszerűen felszereltek.

A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint azokat erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében, gondozásában.
A gyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága (saját kisgyermeknevelő rendszer, csoport és hely állandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakításához, a derűs és szeretetteljes légkör kialakításhoz.

Bölcsődénk nyugodt helyen, autós forgalomtól távol eső, fás környezetben található. Modern, jól felszerelt épületben, 48 férőhelyen, 4 csoport szobában várjuk a hozzánk érkező gyerekeket. A munkatársaink kedves, jól képzett, lelkes szakemberek, célunk a magas színvonalú gyermekellátás biztosítása.

Intézményünkben barátságos, világos játszószobák találhatók, melyekhez tágas, füvesített játszóudvar kapcsolódik, telepített és mobil játékokkal. A berendezési tárgyak a gyermekek biztonságos szabad mozgását szolgálják. Kiemelten fontosnak tartjuk az egészséges táplálkozásra és egészséges életmódra való nevelést. A gyermekek étkezését dietetikus szakember állítja össze, mely megfelel a gyermekek igényeinek és a korosztály számára előírtaknak egyart. Arra törekszünk, hogy a szülőkkel együtt jó hangulatú, családias légkörű, otthonos, a szakmai elvárásoknak megfelelő gyermekcsoportokat alakítsunk ki, ahol biztosított a gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődése.